دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

دان مرغ گوشتی (42 روزگی تا کشتار)

19,250 تومانکیلوگرم

دان مرغ گوشتی 42 روزگی تا کشتار دانیک تمام نیاز های مرغ گوشتی در این سن را برآورده میسازد و باعث بهبود ضریب تبدیل میگردد. این خوراک با دارا بودن ویتامین ها، مواد معدنی، مولتی آنزیم، ضد کوکسیدیوز و اسید آمینه های ضروری، نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارد.

دان مرغ گوشتی (32 تا 41 روزگی)

20,120 تومانکیلوگرم

دان مرغ گوشتی 32 تا 41 روزگی دانیک با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها و نیازهای مرغ گوشتی در این سن تنظیم شده است و باعث بهبود ضریب تبدیل میگردد. این خوراک با دارا بودن ویتامین ها، مواد معدنی، مولتی آنزیم، ضد کوکسیدیوز و اسید آمینه های ضروری، نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارد.

دان مرغ گوشتی (22 تا 31 روزگی)

21,030 تومانکیلوگرم

دان مرغ گوشتی 22 تا 31 روزگی دانیک با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها و نیازهای مرغ گوشتی در این سن تنظیم شده است و باعث بهبود ضریب تبدیل میگردد. این خوراک با دارا بودن ویتامین ها، مواد معدنی، مولتی آنزیم، ضد کوکسیدیوز و اسید آمینه های ضروری، نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارد.

دان مرغ گوشتی (11 تا 21 روزگی)

21,920 تومانکیلوگرم

دان مرغ گوشتی 11 تا 21 روزگی دانیک با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها و نیاز های مرغ گوشتی در این سن تنظیم شده است و باعث بهبود ضریب تبدیل میگردد. با مصرف خوراک آماده مرغ گوشتی هیچ نیازی به افزدن مکمل ها وجود ندارد.

دان مرغ گوشتی (سوپراستارتر)

24,420 تومانکیلوگرم

دان مرغ گوشتی (سوپراستارتر) مخصوص 0 تا 10 روزگی می باشد که با فرمولاسیون ویژه ای که دارد باعث رشد سریع, بهبود ضریب تبدیل و بهبود سیستم ایمنی در طول دوره پرورش میگردد.