دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

دان اردک و غاز تخمگذار

17,410 تومانکیلوگرم

خوراک آماده اردک تخمگذار با فرمولاسیون ویژه اردک و غاز در دوره تخمگذاری و به صورت کامل می باشد و نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارد و با تامین ویتامین ها و بالانس مواد معدنی، باعث بهبو کیفیت و افزایش میزان تولید تخم اردک می گردد.

دان اردک و غاز (36 روزگی تا پایان)

19,580 تومانکیلوگرم

دان آماده اردک گوشتی ویژه 36 روزگی تا زمان کشتار با توجه به نیاز های اردک و غاز در این زمان تنظیم و طراحی شده است. خوراک ویژه اردک گوشتی به گونه ای طراحی شده است که باعث افزایش وزن عضله و کاهش چربی زیر پوست میگردد که باعث خوش خوراکی و ترغیب مصرف کننده نهایی می شود.

دان اردک و غاز (15 تا 35 روزگی)

19,990 تومانکیلوگرم

دان اردک و غاز گوشتی ویژه سن 15 تا 35 روزگی تمام نیاز های این سن به مواد معدنی، ویتامین ها و … را تامین کرده و باعث بالانس مواد معدنی، انرژی و پروتئین شده و همچنین با فرمول اختصاصی اردک و غاز، باعث رشد سریع عضلات شده و از چربی زیر پوستی کم میکند لذا سبب خوشخوراکی و رضایت مشتری نهایی میگردد.

دان اردک و غاز (7 تا 14 روزگی)

22,190 تومانکیلوگرم

دان اردک و غاز گوشتی ویژه سن 7 تا 14 روزگی با فرمولاسیون ویژه برای این سن باعث بالانس انرژی و پروتئین شده و همچنین با طراحی ویژه ای که دارد نه تنها باعث رشد سریع عضلات شده بلکه از چربی زیر پوستی کم میکند و سبب خوشخوراکی میگردد.

دان جوجه اردک و غاز (0 تا 7 روزگی)

24,390 تومانکیلوگرم

دان آماده اردک و غاز دوره 0 تا 7 روزگی یا همان سوپر استارتر اردک و غاز مخصوص جوجه اردک در سن 0 تا 7 روزگی فرموله شده و تمام نیاز های اردک در این سن را تامین میکند . همچنین باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش سود دهی میگردد. سوپر استارتر دانیک با دارا بودن آنزیم ها و میزان خاصی از اسید های آمینه با اثرات فرا تغذیه ای باعث بهبود عملکرد دستگاه ایمنی میگردد که باعث پیشگیری از بیماری ها در طول دوره پرورش میشود.