کنسانتره بلدرچین

نمایش دادن همه 3 نتیجه

کنسانتره بلدرچین تخمگذار

32,540 تومانکیلوگرم

کنسانتره بلدرچین تخمگذار تمام نیاز های بلدرچین تخمگذار را از نظر ویتامین ها و مواد معدنی تامین میکند. همچنین این کنسانتره حاوی مکمل برای سخت شدن پوسته تخم بلدرچین می باشد. لذا با استفاده از این کنسانتره نیازی به افزودن مکمل ها نیست.

کنسانتره بلدرچین 3 تا 6 هفتگی

26,710 تومانکیلوگرم

کنسانتره بلدرچین 3 تا 6 هفته مخصوص ساخت خوراک بلدرچین گوشتی است و تمام نیاز های بلدرچین از نظر ویتامین ها و مواد معدنی تامین میکند. لذا با استفاده از این کنسانتره نیازی به افزودن مکمل ها نیست.

کنسانتره بلدرچین 0 تا 2 هفتگی

31,480 تومانکیلوگرم

کنسانتره بلدرچین 0 تا 2 هفته مخصوص ساخت سوپراستارتر بلدرچین است و تمام نیاز های بلدرچین گوشتی از نظر ویتامین ها و مواد معدنی تامین میکند. لذا با استفاده از این کنسانتره نیازی به افزودن مکمل ها نیست.