دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

دان قرقاول تخمگذار

29,650 تومانکیلوگرم

خوراک قرقاول تخمگذار بر اساس نیاز های این پرنده در طول دوره تخمگذاری، تولید شده است و دارای مکمل سخت کننده پوسته می باشد. با خرید این محصول میتوانید با اطمینان خاطر  مکمل های جانبی که پیش از این استفاده می کردید را حذف کنید.

دان قرقاول بالغ (نگهداری)

24,410 تومانکیلوگرم

این خوراک مخصوص قرقاول های ماده که بالغ شده اند ولی هنوز وارد مرحله تخمگذاری نشده اند تهیه شده و در واقع جهت تغذیه قرقاول در زمان نگهداری می باشد.

دان قرقاول پایان دان (19 هفتگی تا کشتار)

26,970 تومانکیلوگرم

دان قرقاول پایان دان برای سن 19 هفتگی تا کشتار می باشد و نیازهای پرنده در این سن را به طور کامل تامین میکند و نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری نیست.

دان قرقاول میاندان (9 تا 18 هفتگی)

28,810 تومانکیلوگرم

دان قرقاول میاندان مخصوص سن 9 تا 18 هفتگی فرموله شده است و با دارا بودن مولتی آنزیم و فیتاز باعث بهبود ضریب تبدیل می شود. ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز قرقاول در خوراک کامل دانیک موجود است و نیاز به افزودن ماده دیگری ندارید.

دان قرقاول آغازین (5 تا 8 هفتگی)

31,820 تومانکیلوگرم

دان قرقاول آغازین مخصوص سن 5 تا 8 هفتگی طراحی شده است و حاوی مولتی آنزیم، فیتاز محرک رشد و اشتها بوده و باعث بهبود ضریب تبدیل و سرعت رشد می شود. همچنین مواد معدنی، ویتامین ها و اسید آمینه های ضروری را در خود دارد و نیاز به افزودن هیچ مکملی نیست.

دان جوجه قرقاول سوپر استارتر (0 تا 4 هفتگی)

33,870 تومانکیلوگرم

سوپراستارتر قرقاول گوشتی خوراکی کامل برای شروع پرورش قرقاول از روز اول تا پایان یک ماهگی می باشد. در این زمان به دلیل اهمیت بالایی که دارد انتخاب مواد اولیه با کیفیت بالا و تنظیم جیره طبق نیاز های پرنده بسیار مهم است و دانیک با به کارگیری مشاورین تغذیه و طبق مقالات دنیا این محصول ویژه را ارائه نموده است.