دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

دان بوقلمون گوشتی 127 تا پایان (T8)

25,390 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

دان بوقلمون گوشتی 106 تا 126 روزگی (T7)

26,010 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

دان بوقلمون گوشتی 85 تا 105 روزگی (T6)

26,920 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

دان بوقلمون گوشتی 64 تا 84 روزگی (T5)

27,680 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

دان بوقلمون گوشتی 44 تا 63 روزگی (T4)

30,400 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

دان بوقلمون گوشتی 22 تا 43 روزگی (T3)

32,930 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

دان بوقلمون گوشتی 0 تا 21 روزگی (سوپراستارتر)

36,130 تومانکیلوگرم

0 تا 21 روزگی مهمترین زمان در دوره پرورش بوقلمون می باشد لذا فرمول خوراک و مواد اولیه ای که از آن تهیه شده، اهمیت بسیار بالایی دارد. خوراک سوپراستارتر بوقلمون دانیک با بهترین مواد اولیه تهیه شده و با تاثیری که بر رشد، ضریب تبدیل، سیستم ایمنی و… دارد، باعث افزایش راندمان توید می گردد.

دان بوقلمون برنز تخمگذار

26,490 تومانکیلوگرم

این محصول حاوی مکمل برای استحکام پوسته تخم بوقلمون می باشد. همچنین دارای مولتی آنزیم ها و آنزیم فیتاز است که باعث هضم و جذب بهتر مواد مغذی می گردد. با استفاده این محصول نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارید.