دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

خوراک نیمه آماده شترمرغ ویژه پیش تخمگذاری

19,530 تومانکیلوگرم

خوراک نیمه آماده ویژه پیش تخمگذاری برای آماده کردن شترمرغ های بالغ برای ورود به دوره تخمگذاری می باشد. این خوراک به صورت مش تولید شده و باید مقداری یونجه به آن اضافه شود. اما به جز یونجه، هیچ مکمل یا افزودنی دیگری نیاز ندارد.

خوراک نیمه آماده شترمرغ ویژه نگهداری

13,630 تومانکیلوگرم

خوراک ویژه نگهداری برای زمانیست که شترمرغ های بالغ در زمان تخمگذاری نباشند. این خوراک به صورت مش تولید شده و باید مقداری یونجه به آن اضافه شود. اما به جز یونجه، هیچ مکمل یا افزودنی دیگری نیاز ندارد. برای آماده کردن یک تن خوراک آماده، 600 کیلو خوراک نیمه آماده ویژه نگهداری را با 400 کیلو یونجه مخلوط کنید.

خوراک نیمه آماده شترمرغ مولد

19,350 تومانکیلوگرم

این خوراک با دارا بودن ویتامین ها، مواد معدنی، محرک رشد و اشتها، مولتی آنزیم ها و… برای تامین نیازهای شترمرغ های مولد در زمان تخمگذاری و تولید مثل طراحی و فرموله شده است که باعث افزایش راندمان تولید و میزان جوجه آوری میگردد. جهت ساخت خوراک آماده باید 730 کیلوگرم خوراک نیمه اماده دانیک را با 270 کیلوگرم یونجه مخلوط کنید.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پیش مولد

17,360 تومانکیلوگرم

شترمرغ هایی که به منظور مولد و برای جوجه کشی نگهداری می شوند، پیش از شروع تولید مثل و جفتگیری باید از لحاظ دستگاه تولید مثل آمادگی لازم را داشته باشند. خوراک نیمه آماده پیش مولد بهترین گزینه برای آماده نمودن شترمرغ ها برای ورود به مرحله تولید مثل و افزایش میزان نطفه دار شدن تخمها می باشد. به منظور تولید هر تن خوراک کامل، 250 کیلو یونجه با 750 کیلو خوراک دانیک میکس گردد.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار 6 ماهگی تا کشتار

19,990 تومانکیلوگرم

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار 6 ماهگی تا کشتار، به صورت اختصاصی این سن طراحی شده است. این خوراک به صورت مش تولید شده و باید مقداری یونجه به آن اضافه شود. اما به جز یونجه، هیچ مکمل یا افزودنی دیگری نیاز ندارد.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار ویژه ماه های 4-6

19,730 تومانکیلوگرم

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار ویژه ماههای 4 تا 6 طبق نیاز های شترمرغ در این سن و برای بهره وری بیشتر طراحی شده است. برای آماده کردن خوراک کامل باید 100 کیلوگرم یوجه را با 900 کیلوگرم از خوراک نیمه آماده ، مخلوط و میکس نمایید.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار ویژه ماه های 2-3

20,640 تومانکیلوگرم

این خوراک ویژه شترمرغ پروار از سن 2 ماهگی تا پایان 3 ماهگی فرموله شده و به صورت نیمه آماده می باشد. برای آماده کردن یک تن خوراک کامل باید 950 کیلوگرم از خوراک نیمه آماده را با 50 کیلو گرم یونجه مخلوط کنید و نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری نمی باشد.

خوراک آماده شترمرغ پروار ویژه ماه 1

24,250 تومانکیلوگرم

خوراک استارتر شترمرغ پروار به صورت اختصاصی برای 0 تا یک ماهگی و به شکل کامل، تولید شده است لذا نیاز به افزودن هیچ ماده دیگری ندارد. این خوراک با داشتن محرک رشد و اشتها، فیتاز، مولتی آنزیم، توکسین بایندر و… باعث افزایش سرعت رشد ، تقویت سیستم ایمنی، بهبود سرعت رشد و تکامل دستگاه گوارش در جوجه شترمرغ ها می گردد.