دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

کنسانتره بلدرچین تخمگذار

47,030 تومانکیلوگرم

کنسانتره بلدرچین تخمگذار تمام نیاز های بلدرچین تخمگذار را از نظر ویتامین ها و مواد معدنی تامین میکند. همچنین این کنسانتره حاوی مکمل برای سخت شدن پوسته تخم بلدرچین می باشد. لذا با استفاده از این کنسانتره نیازی به افزودن مکمل ها نیست.

کنسانتره بلدرچین 3 تا 6 هفتگی

36,000 تومانکیلوگرم

کنسانتره بلدرچین 3 تا 6 هفته مخصوص ساخت خوراک بلدرچین گوشتی است و تمام نیاز های بلدرچین از نظر ویتامین ها و مواد معدنی تامین میکند. لذا با استفاده از این کنسانتره نیازی به افزودن مکمل ها نیست.

کنسانتره بلدرچین 0 تا 2 هفتگی

42,780 تومانکیلوگرم

کنسانتره بلدرچین 0 تا 2 هفته مخصوص ساخت سوپراستارتر بلدرچین است و تمام نیاز های بلدرچین گوشتی از نظر ویتامین ها و مواد معدنی تامین میکند. لذا با استفاده از این کنسانتره نیازی به افزودن مکمل ها نیست.

دان بلدرچین ویژه تخمگذار

22,610 تومانکیلوگرم

دان آماده بلدرچین تخمگذار باعث افزایش وزن تخم بلدرچین و همچنین تعداد تخمگذاری میگردد. همچنین این محصول حاوی مکمل سخت کننده پوسته تخم بلدرچین می باشد.

دان بلدرچین 3 تا 6 هفتگی

23,810 تومانکیلوگرم

دان آماده بلدرچین 3 تا 6 هفته طبق نیاز های بلدرچین در همین سن فرموله شده است و توصیه میشود هنگام خرید به سن پرنده توجه کنید همچنین توجه به این نکته که ارسال محصول، از زمان ثبت سفارش 7 روز کاری زمان نیاز دارد، بسیار ضروریست.

دان بلدرچین 0 تا 2 هفتگی

25,300 تومانکیلوگرم

استارتر بلدرچین دانیک با فرمولاسیون ویژه جهت رشد سریع بلدرچین و بهبود ضریب تبدیل، باعث افزایش راندمان تولید بلدرچین گوشتی و تخمگذار میگردد.