دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

مکمل ویتامینه معدنی گاو خشک سفارشی کارخانجات (DJ)

81,820 تومانکیلوگرم

مکمل گاو خشک سفارشی کارخانجات، با میکس آسان برای کارخانه ها و دامداری های صنعتی، به صورت اختصاصی طراحی شده است. این مکمل دارای محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان نیز می باشد.

مکمل گاو سوپر شیری سفارشی کارخانجات (DJ)

78,300 تومانکیلوگرم

مکمل گاو سوپر شیری سفارشی کارخانجات، به گونه ای فرموله شده که نسبت به مکمل های معمول، هر کدام اجزاء آن دو برابر هستند. لذا برای تولید خوراک در کارخانجات مناسب می باشند. همچنین این مکمل دارای محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان می باشد.

مکمل گاو شیری و تلیسه سفارشی کارخانجات (DJ)

56,640 تومانکیلوگرم

مکمل گاو شیری و تلیسه سفارشی کارخانجات، با میکس آسان برای کارخانه به صورت اختصاصی طراحی شده است. این مکمل دارای محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان نیز می باشد.

مکمل گوساله پرواری سفارشی کارخانجات (DJ)

53,900 تومانکیلوگرم

مکمل گوساله پروار سفارشی کارخانجات به شکلی طراحی شده که کارخانجات بتوانند به سادگی با کنسانتره میکس و خوراک نهایی را تولید کنند. این مکمل علاوه بر مواد معدنی و ویتامین ها حاوی محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان نیز می باشد.

مکمل گوساله پرواری (نسل جدید DJ)

31,950 تومانکیلوگرم

مکمل گوساله پروار نسل جدید طبق مقالات روز دنیا و تجربه مشاوران تغذیه دام برای گوساله های پروار، طراحی و تنظیم شده است. این مکمل علاوه بر مواد معدنی و ویتامین ها حاوی محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان می باشد.

مکمل گاو شیری و تلیسه (نسل جدید DJ)

33,260 تومانکیلوگرم

مکمل گاو شیری و تلیسه نسل جدید جهت مصرف گاوهای شیری با تولید کمتر از 20 لیتر روزانه و تلیسه ها ، فرموله و تولید شده است. این مکمل حاوی محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان می باشد و سلامت دام را تامین میکند.

مکمل گاو سوپر شیری (نسل جدید DJ)

45,030 تومانکیلوگرم

مکمل گاو سوپر شیری نسل جدید براساس نیاز های گاو پر تولید یعنی با تولید بیش از 30 لیتر روزانه، فرموله شده است. این مکمل با بالانس مواد معدنی در گاوهای پر تولید از کمبود کلسیم پیشگیری می کند. همچنین این مکمل دارای محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان می باشد.

مکمل گاو خشک (نسل جدید DJ)

48,620 تومانکیلوگرم

مکمل گاو خشک نسل جدید طبق نیاز های دام در دوره خشک و زمان انتظار زایمان طراحی و فرموله شده و سلامت دام را تضمین می کند.

مکمل دامی دامپزشکی فسفر 30 (سطلی)

41,430 تومانکیلوگرم

مکمل دامی دامپزشکی فسفر 30 طبق فرمول سازمان دامپزشکی طراحی شده اما علاوه بر آن، مکمل فسفر 30 دانیک دارای محرک رشد و اشتها و بیوتین نیز می باشد. میزان مصرف: 20-50 گرم به ازای هر راس گوسفند، 50-100 گرم به ازای هر راس گاو، 50-150 گرم به ازای هر نفر شتر

مکمل دامی دامپزشکی فسفر 60 (سطلی)

54,370 تومانکیلوگرم

مکمل دامی دامپزشکی فسفر 60 طبق فرمول سازمان دامپزشکی طراحی شده اما علاوه بر آن، مکمل فسفر 60 دانیک دارای محرک رشد و اشتها و بیوتین نیز می باشد. میزان مصرف: 20-50 گرم به ازای هر راس گوسفند، 50-100 گرم به ازای هر راس گاو، 50-150 گرم به ازای هر نفر شتر

مکمل دامی دامپزشکی فسفر 90 (سطلی)

67,920 تومانکیلوگرم

مکمل دامی دامپزشکی فسفر 90 طبق فرمول سازمان دامپزشکی طراحی شده اما علاوه بر آن، مکمل فسفر 90 دانیک دارای محرک رشد و اشتها و بیوتین نیز می باشد. میزان مصرف: 20-50 گرم به ازای هر راس گوسفند، 50-100 گرم به ازای هر راس گاو، 50-150 گرم به ازای هر نفر شتر

سوپرکنسانتره ویتامینه گاو، گوسفند و بز

105,360 تومانبسته

این محصول دارای ویتامین های اروپایی می باشد که از کمبود ویتامین ها در گاو و گوسفند پیشگیری میکند همچنین حاوی اسید آمینه های ضروری است که باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی میگردد. قیمت این مکمل به ازای هر بسته ی 1.5 کیلویی می باشد. میزان مصرف بر روی بسته بندی درج شده است.