فروشگاه

دان اردک و غاز تخمگذار

17,730 تومانکیلوگرم

خوراک آماده اردک تخمگذار با فرمولاسیون ویژه اردک و غاز در دوره تخمگذاری و به صورت کامل می باشد و نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارد و با تامین ویتامین ها و بالانس مواد معدنی، باعث بهبو کیفیت و افزایش میزان تولید تخم اردک می گردد.

دان اردک و غاز (36 روزگی تا پایان)

20,770 تومانکیلوگرم

دان آماده اردک گوشتی ویژه 36 روزگی تا زمان کشتار با توجه به نیاز های اردک و غاز در این زمان تنظیم و طراحی شده است. خوراک ویژه اردک گوشتی به گونه ای طراحی شده است که باعث افزایش وزن عضله و کاهش چربی زیر پوست میگردد که باعث خوش خوراکی و ترغیب مصرف کننده نهایی می شود.

دان اردک و غاز (15 تا 35 روزگی)

21,190 تومانکیلوگرم

دان اردک و غاز گوشتی ویژه سن 15 تا 35 روزگی تمام نیاز های این سن به مواد معدنی، ویتامین ها و … را تامین کرده و باعث بالانس مواد معدنی، انرژی و پروتئین شده و همچنین با فرمول اختصاصی اردک و غاز، باعث رشد سریع عضلات شده و از چربی زیر پوستی کم میکند لذا سبب خوشخوراکی و رضایت مشتری نهایی میگردد.

دان اردک و غاز (7 تا 14 روزگی)

23,470 تومانکیلوگرم

دان اردک و غاز گوشتی ویژه سن 7 تا 14 روزگی با فرمولاسیون ویژه برای این سن باعث بالانس انرژی و پروتئین شده و همچنین با طراحی ویژه ای که دارد نه تنها باعث رشد سریع عضلات شده بلکه از چربی زیر پوستی کم میکند و سبب خوشخوراکی میگردد.

دان جوجه اردک و غاز (0 تا 7 روزگی)

25,890 تومانکیلوگرم

دان آماده اردک و غاز دوره 0 تا 7 روزگی یا همان سوپر استارتر اردک و غاز مخصوص جوجه اردک در سن 0 تا 7 روزگی فرموله شده و تمام نیاز های اردک در این سن را تامین میکند . همچنین باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش سود دهی میگردد. سوپر استارتر دانیک با دارا بودن آنزیم ها و میزان خاصی از اسید های آمینه با اثرات فرا تغذیه ای باعث بهبود عملکرد دستگاه ایمنی میگردد که باعث پیشگیری از بیماری ها در طول دوره پرورش میشود.

دان قرقاول تخمگذار

23,440 تومانکیلوگرم

خوراک قرقاول تخمگذار بر اساس نیاز های این پرنده در طول دوره تخمگذاری، تولید شده است و دارای مکمل سخت کننده پوسته می باشد. با خرید این محصول میتوانید با اطمینان خاطر  مکمل های جانبی که پیش از این استفاده می کردید را حذف کنید.

دان قرقاول بالغ (نگهداری)

19,650 تومانکیلوگرم

این خوراک مخصوص قرقاول های ماده که بالغ شده اند ولی هنوز وارد مرحله تخمگذاری نشده اند تهیه شده و در واقع جهت تغذیه قرقاول در زمان نگهداری می باشد.

دان قرقاول پایان دان (19 هفتگی تا کشتار)

21,710 تومانکیلوگرم

دان قرقاول پایان دان برای سن 19 هفتگی تا کشتار می باشد و نیازهای پرنده در این سن را به طور کامل تامین میکند و نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری نیست.

دان قرقاول میاندان (9 تا 18 هفتگی)

23,170 تومانکیلوگرم

دان قرقاول میاندان مخصوص سن 9 تا 18 هفتگی فرموله شده است و با دارا بودن مولتی آنزیم و فیتاز باعث بهبود ضریب تبدیل می شود. ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز قرقاول در خوراک کامل دانیک موجود است و نیاز به افزودن ماده دیگری ندارید.

دان قرقاول آغازین (5 تا 8 هفتگی)

25,170 تومانکیلوگرم

دان قرقاول آغازین مخصوص سن 5 تا 8 هفتگی طراحی شده است و حاوی مولتی آنزیم، فیتاز محرک رشد و اشتها بوده و باعث بهبود ضریب تبدیل و سرعت رشد می شود. همچنین مواد معدنی، ویتامین ها و اسید آمینه های ضروری را در خود دارد و نیاز به افزودن هیچ مکملی نیست.

دان جوجه قرقاول سوپر استارتر (0 تا 4 هفتگی)

26,470 تومانکیلوگرم

سوپراستارتر قرقاول گوشتی خوراکی کامل برای شروع پرورش قرقاول از روز اول تا پایان یک ماهگی می باشد. در این زمان به دلیل اهمیت بالایی که دارد انتخاب مواد اولیه با کیفیت بالا و تنظیم جیره طبق نیاز های پرنده بسیار مهم است و دانیک با به کارگیری مشاورین تغذیه و طبق مقالات دنیا این محصول ویژه را ارائه نموده است.

غذای کبوتر جوجه دار (دان آماده)

28,390 تومانکیلوگرم

کبوتر ماده با غذای نیمه فرآوری شده داخل چینه دان خود به جوجه ها خوراک می دهد که اصطلاحاً به آن شیر چینه دان یا creep milk می گویند. خوراک پرلاک دانیک مخصوص زمانیست که کبوتر ماده به جوجه خود غذا می دهد و این خوراک تمامی نیازهای رشد جوجه تازه متولد شده را تامین می نماید و باعث رشد سریعتر جوجه کبوتر می گردد.