فروشگاه

سایپرمترین

66,950 تومان114,900 تومانبطری

سم سایپرمترین برای مبارزه و پیشگیری دام از انگل های خارجی، مگس، شپش، کنه های یک میزبانه و چند میزبانه ساس و جرب ها استفاده می گردد.

خوراک نیمه آماده شترمرغ ویژه پیش تخمگذاری

19,410 تومانکیلوگرم

خوراک نیمه آماده ویژه پیش تخمگذاری برای آماده کردن شترمرغ های بالغ برای ورود به دوره تخمگذاری می باشد. این خوراک به صورت مش تولید شده و باید مقداری یونجه به آن اضافه شود. اما به جز یونجه، هیچ مکمل یا افزودنی دیگری نیاز ندارد.

دان بوقلمون برنز تخمگذار

20,850 تومانکیلوگرم

این محصول حاوی مکمل برای استحکام پوسته تخم بوقلمون می باشد. همچنین دارای مولتی آنزیم ها و آنزیم فیتاز است که باعث هضم و جذب بهتر مواد مغذی می گردد. با استفاده این محصول نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارید.

خوراک نیمه آماده شترمرغ ویژه نگهداری

12,240 تومانکیلوگرم

خوراک ویژه نگهداری برای زمانیست که شترمرغ های بالغ در زمان تخمگذاری نباشند. این خوراک به صورت مش تولید شده و باید مقداری یونجه به آن اضافه شود. اما به جز یونجه، هیچ مکمل یا افزودنی دیگری نیاز ندارد. برای آماده کردن یک تن خوراک آماده، 600 کیلو خوراک نیمه آماده ویژه نگهداری را با 400 کیلو یونجه مخلوط کنید.

خوراک نیمه آماده شترمرغ مولد

17,730 تومانکیلوگرم

این خوراک با دارا بودن ویتامین ها، مواد معدنی، محرک رشد و اشتها، مولتی آنزیم ها و… برای تامین نیازهای شترمرغ های مولد در زمان تخمگذاری و تولید مثل طراحی و فرموله شده است که باعث افزایش راندمان تولید و میزان جوجه آوری میگردد. جهت ساخت خوراک آماده باید 730 کیلوگرم خوراک نیمه اماده دانیک را با 270 کیلوگرم یونجه مخلوط کنید.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پیش مولد

16,190 تومانکیلوگرم

شترمرغ هایی که به منظور مولد و برای جوجه کشی نگهداری می شوند، پیش از شروع تولید مثل و جفتگیری باید از لحاظ دستگاه تولید مثل آمادگی لازم را داشته باشند. خوراک نیمه آماده پیش مولد بهترین گزینه برای آماده نمودن شترمرغ ها برای ورود به مرحله تولید مثل و افزایش میزان نطفه دار شدن تخمها می باشد. به منظور تولید هر تن خوراک کامل، 250 کیلو یونجه با 750 کیلو خوراک دانیک میکس گردد.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار 6 ماهگی تا کشتار

21,660 تومانکیلوگرم

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار 6 ماهگی تا کشتار، به صورت اختصاصی این سن طراحی شده است. این خوراک به صورت مش تولید شده و باید مقداری یونجه به آن اضافه شود. اما به جز یونجه، هیچ مکمل یا افزودنی دیگری نیاز ندارد.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار ویژه ماه های 4-6

20,360 تومانکیلوگرم

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار ویژه ماههای 4 تا 6 طبق نیاز های شترمرغ در این سن و برای بهره وری بیشتر طراحی شده است. برای آماده کردن خوراک کامل باید 100 کیلوگرم یوجه را با 900 کیلوگرم از خوراک نیمه آماده ، مخلوط و میکس نمایید.

خوراک نیمه آماده شترمرغ پروار ویژه ماه های 2-3

22,220 تومانکیلوگرم

این خوراک ویژه شترمرغ پروار از سن 2 ماهگی تا پایان 3 ماهگی فرموله شده و به صورت نیمه آماده می باشد. برای آماده کردن یک تن خوراک کامل باید 950 کیلوگرم از خوراک نیمه آماده را با 50 کیلو گرم یونجه مخلوط کنید و نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری نمی باشد.

خوراک آماده شترمرغ پروار ویژه ماه 1

26,310 تومانکیلوگرم

خوراک استارتر شترمرغ پروار به صورت اختصاصی برای 0 تا یک ماهگی و به شکل کامل، تولید شده است لذا نیاز به افزودن هیچ ماده دیگری ندارد. این خوراک با داشتن محرک رشد و اشتها، فیتاز، مولتی آنزیم، توکسین بایندر و… باعث افزایش سرعت رشد ، تقویت سیستم ایمنی، بهبود سرعت رشد و تکامل دستگاه گوارش در جوجه شترمرغ ها می گردد.

کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی بایفورس (دو مرحله ای)

47,840 تومان55,160 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2/5 درصد دو مرحله ای Biforse کنسانتره ای ویژه به همراه محرک رشد و اشتها می باشد که به دلیل فرمول ویژه و خاصی که دارد اثرات فرا تغذیه ای همچون تقویت سیستم ایمنی و بهبود بار متابولیکی، بر روی پرنده می گذارد.

کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی سوپر اکو (تک مرحله ای)

43,100 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد سوپر اکو به صورت تک مرحله ای و اقتصادی طراحی شده است. این کنسانتره حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد.